Stichting GoudApot is een vrijwilligersorganisatie die initiatieven steunt van Goudse initiatiefnemers die de straat, de wijk of de stad mooier, leuker of beter maken.
Wij doen dit door geld en adviezen te verstrekken, zonder het initiatief over te nemen. Bekijk hier de laatste initiatieven.

Laatste toekenning
#991
Informatiepanelen GOUDasfalt
Wij vinden het een leuk initiatief om de bezoekers van GOUDasfalt mee te nemen in de geschiedenis van het terrein. De panelen zien er bovendien prachtig uit, de begroting is helder en de cofinanciering is in orde. Wij kennen het aangevraagde bedrag van EUR 5.628,00 graag toe.
€ 5.628,00 toegekend € 5.629,00

Laatste aanvraag
#998
Groene Hart onder de Riem
Analyse Bestuur
€ 15.000,00 gevraagd

Ben je Gouwenaar en heb je een mooi
initiatief dat goed is voor Gouda?